Didriksons arbeid for bærekraftig utvikling

Grundsund

Vi på Didriksons tar vårt ansvar alvorlig. Gjennom langsiktighet og god kommunikasjon i våre prosesser, jobber vi kontinuerlig for bærekraftig utvikling.

Didriksons virksomhet skal drives på en økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig måte. Vi har et ansvar i forholdet til alle som kjøper eller produserer våre produkter. Dette ansvaret gjør at vi samarbeider med våre kunder og produsenter for å utvikle en langsiktig og bærekraftig standard for sosiale, miljømessige og produktrelaterte forhold.

Respekt for menneskerettigheter og miljø er en del av vårt ansvar, samt å opptre ansvarsfullt i våre forretningsrelasjoner. Vi ser på våre regler for etisk handel som et verktøy for forbedring av sosiale forhold. Innenfor miljøområdet har vi blant annet fokus på forhold rundt vannspørsmål, samt et program for å fase ut og erstatte farlige kjemikalier. Bakgrunnen for våre krav og verktøy er forskjellige lover og direktiver som for eksempel REACH for kjemisk område. Arbeidet med å nå våre kortsiktige og langsiktige mål er gjenstand for kontinuerlig forbedring og gjennomsyrer vår forretningsvirksomhet og kan gjenfinnes i våre produkter og hos våre leverandører.

Didriksons eier ikke selv noen fabrikker, - all produksjon foregår hos eksterne produsenter i Europa og Asia. Samtlige er spesielt utvalgt av Didriksons slik at de tilfredsstiller våre krav.

Tiltak og forpliktelser

Kids

Etisk handel

Våre regler for etisk handel er basert på ILO-konvensjonene om arbeidsforhold og rettigheter i arbeidslivet, samt FNs barnekonvensjon. Forhold som reguleres av disse konvensjonene er blant annet arbeidsmiljø, arbeidstid, avlønning, barnearbeid, tvangsarbeid, diskriminering, human behandling, brannsikkerhet og lokal nasjonal lovgivning

Kravene er nedfelt i konkrete kontrakter, og alle produsenter må signere en avtale om etisk handel som reflekterer forholdene over. De forplikter seg gjennom dette til å etterleve kravene.

Didriksons china office

Representasjonskontorer

Didriksons har siden 2010 hatt representasjonskontor i Kina. De ansatte på kontoret er en støtte med hensyn til kommunikasjon og arbeid mot våre leverandører, eksempelvis arbeidsforhold, miljøarbeid og kvalitetsnivå. Overvåkning og oppfølging av etisk handel for Asia utføres av dette kontoret, mens tilsvarende for Europa håndteres av kontoret i Borås.

Functionall

Produkt

Når et nytt produkt er utviklet, analyseres produktet og dets funksjon. På denne måten kan man styre produksjonen mot bevisste materialvalg. Vi ivaretar potensielle miljøforbedringer og forsøker alltid å benytte stadig mer miljøvennlige materialer. Vi har nå den seneste tiden benyttet fluorkarbon-fri impregnering mot vanninntrengning i de fleste av våre produkter. Bruk av ekte pels, lær eller dun forekommer ikke i våre produkter.

Extend Size

Bærekraftige produkter

For å øke livslengden til våre produkter jobber vi for varige materialkvaliteter og løsninger som samsvarer med plaggets bruksområde. Barnekolleksjonens livslengde er forlenget gjennom slitestyrke i kombinasjon med vårt eget system Extend Size. Systemet innebærer at plaggene kan økes med omtrent en størrelse gjennom å løsne en spesiell søm i ermer og ben. Dette innebærer at plaggene vokser sammen med barnet og vil dermed i de fleste tilfeller kunne holde over en hel sesong med hensyn til størrelse. Korrekt vedlikehold fører til øket livslengde for materialene, samt redusere energi-, vann- og vaskemiddelforbruk i vask. Vaskeråd for alle Didriksonsplagg kan finnes på vår webside.

 • Sweden Textile Water Initiative, STWI logotype

  Sweden Textile Water Initiative, STWI

  Stockholm Intertational Water Institute (SIWI) og en gruppe svenske tekstil- og lærprodusenter har over lengre tid jobbet sammen i en gruppe (STWI) mot et mål om å etablere bærekraftig vannforbruk i tekstilproduksjon. Didriksons har vært medlem av denne gruppen siden 2010 – les mer på www.swedishwaterhouse.se/en/STWI/

 • Kemikaligruppen logotype

  Kjemikaliegruppen Swerea

  For å sikre at tekstilbransjen har kunnskap om kjemikaliebruk, er Didriksons også medlemmer av Kjemikaliegruppen i Swerea. Gruppen har som oppgave å holde medlemmene informert om aktuelle lover og regler, samt miljørelaterte problemstillinger rundt kjemikalier. Les mer på www.kemikaliegruppen.se

 • CSR Västsverige logotype

  CSR Vestsverige

  Didriksons er medlemmer av CSR Vestsverige. Organisasjonens arbeid er rettet mot selskaper, ideelle organisasjoner, samt offentlig forvaltning og er et forum for arbeid over nasjonale grenser. Les mer på www.csrvastsverige.se

 • Interns

  Praktikanter

  Didriksons tar jevnlig inn praktikanter i forskjellige aldre og med varierende utdanningsbakgrunn. Formålet med en slik praktikantperiode er å gi elever en erfaring med virkelig arbeidsliv og samtidig gi oss en mulighet for å høste av elevenes kunnskap, samt fremme et godt samarbeid mellom vårt selskap og utdanningsinstitusjonene.