RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

Behandling av personopplysninger

På Didriksons behandler vi personopplysninger for deg som bruker våre tjenester eller handler hos oss. Vi ivaretar personvernet ditt og følger relevant lovgivning som sørger for å beskytte deg som privatperson.

Vi har oppdatert våre retningslinjer for personvern etter GDPR*, som mer utførlig beskriver hvordan vi lagrer og analyserer personopplysningene dine. Ettersom vi tar personvernet svært alvorlig, har vi egne medarbeidere på kundeservice, som tar seg av nettopp slike saker, og du kan alltid nå dem på dataskydd@didriksons.com.

LES RETNINGSLINJENE FOR PERSONVERN

*Den generelle personvernforordningen (Europaparlamentets og rådets forordning (EU) nr. 2016/679), forkortet GDPR (General Data Protection Regulation) er en EU-forordning som trådte i kraft i hele EU 25. mai 2018. GDPR erstatter den svenske Personuppgiftslagen (PuL).