VÅRT ANSVAR

Her har vi samlet det vi gjør for å redusere miljøavtrykket vårt i alt fra materialproduksjon til gjenvinningsprosesser.

DIDRIKSONS BÆREKRAFTSRAPPORT

I bærekraftrapporten kan du lese om våres målsetninger og vårt arbeid for å nå disse. Vi presenterer vårt syn og bærekraft og hvordan dette er med oss i alle vår virksomhet fra design, produksjon og logistikk til hvordan vi jobber med sosiale spørsmål.

 

Les vår bærekraftrapport i sin helhet:
 

2023 - Last ned

2022 - Last ned

2021 - Last ned

Didriksons_Recyclable_Logo.png

 

REDUCE - REUSE - RECYCLE

Filosofien vi lever etter, er at jo lengre tid et plagg brukes, desto mindre blir dets miljøavtrykk. Hvis jakken din fremdeles har mye igjen å gi, men du selv ikke bruker den lenger, håper vi at du gir den bort eller selger den videre.

 

Funksjonsplagg krever mange komponenter og forskjellige materialer for å takle de tøffe værforholdene og temperaturene som produktene utsettes for. Vi etterstreber å bruke monomaterialer fremfor materialblandinger, også i membraner, noe som kommer til å forenkle fremtidige gjenvinningsprosesser for tekstiler. Siden 2018 har flere av våre vanntette plagg vært fremstilt av 100 % polyester for å legge til rette for fremtidige gjenvinningsprosesser.

LÄS MER OM VÅRA INNOVATIONER OCH INITIATIV

 

BEDRIFTEN

Vi har et ansvar for at alle som arbeider hos eller med oss, trives i stillingen sin. Til å hjelpe oss med dette har vi etiske retningslinjer som bygger på ILOs kjernekonvensjoner om arbeidsvilkår og rettigheter i arbeidslivet. I 2020 ble Didriksons sertifisert av Great Place to Work, som rangerer Sveriges beste arbeidsplasser.

 

VÅRE PARTNERE

For å bli partner med oss krever vi at leverandøren oppfyller de kravene vi etterspør innen sosialt, økonomisk og miljømessig ansvar. I Kina og Bangladesh, der vi har størst andel produksjon, har vi økt vårt nærvær med et representasjonskontor i Kina og en representant i Bangladesh. De har daglig kontakt med våre leverandører.

 

PRODUKTER

Vi etterstreber å ta ansvar for hele kjeden fra produksjon til gjenvinning. Å designe og produsere produkter som beskytter deg mot tøffe værforhold i mange år, tar oss et stykke på den veien.

GLOBALE MÅL FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING

FNs globale bærekraftsmål (Sustainable Development Goals) har som mål å gagne mennesker og jordkloden, og å øke velstand. Vi arbeider med disse og har valgt å satse ekstra sterkt på fem av dem.

 

06-rent-vatten-och-sanitet-for-alla.png

 

6. Rent vann og gode sanitærforhold

Et av våre hovedmål er å redusere vannforbruket og høyne vannkvaliteten. Vi gjør dette ved å samarbeide med noen få utvalgte produsenter, kontinuerlig forbedre fargeprosessene våre og alltid benytte oss av PFC-frie alternativer for vannavstøtning.

 

08-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt.png

 

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi fokuserer også på de ansattes helse og velvære samt fysisk aktivitet. Vi bruker Great Place To Work® for å analysere trivselen i bedriften. Det er avgjørende at alle som jobber for Didriksons, har anstendige arbeidsvilkår og at jobben utføres i et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Alle er pålagt å følge våre etiske retningslinjer og vår antikorrupsjonspolicy.

 

12-hallbar-konsumtion-och-produktion.png

 

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

De største utslippene skjer i produksjonen. Risikoene ved bruk av kjemikalier er også størst i produksjonen. Produksjonsprosessene våre er i stadig utvikling, og vi jobber nær leverandørene for å minimere miljøavtrykket og hele tiden øke sikkerheten. Vi gir våre leverandører og underleverandører opplæring slik at de kan oppfylle de lover og kjemikaliekrav som gjelder. Vi legger også opp til stadig å øke bruken av rene og slitesterke materialer og vannbesparende fargingsprosesser.

 

13-bekampa-klimatforandringarna.png

 

13. Stoppe klimaendringene

Vi begynner med oss selv og forsøker på individnivå alltid å velge de mest klimasmarte alternativene på vårt hovedkontor, for eksempel gjennom kildesortering. Den bærekraftige tenkemåten gjelder også våre valg av leverandører.

 

17_genomforande_och_partnerskap.png

 

17. Samarbeid for å nå målene

Vi har langvarige relasjoner med noen få utvalgte leverandører, som vi kontinuerlig utdanner innenfor bærekraft og ansvar. Vi deler også kunnskapene våre, og har tilgang til kunnskap i flere prosjektinitiativer innen vår bransje, for eksempel Kemikaliegruppen, STICA og RISE.

 

AKTUELLE PROSJEKTER

For å bidra til utviklingen av vår egen bransje og for selv å holde oss oppdatert, er vi med i følgende initiativer:

Didriksons_CSRvastsverige_logo.jpg

CSR Västsverige Gjennom medlemskapet i CSR Västsverige får vi tilgang til omfattende og allsidig støtte med henblikk på å utvikle et langsiktig og verdiskapende CSR-arbeid. csrvastsverige.se

World Ocean Day – Blue logo.png

World Ocean Day Vi støtter World Ocean Day ved regelmessig å gi penger til deres arbeid. worldoceanday.org

Didriksons_Kemikaliegruppen_logo_v0.png

Kemikaliegruppen Vi er en del av Kemikaliegruppen, som har til formål å spre den nyeste informasjonen om kjemi- og miljøspørsmål til medlemsbedriftene. ri.se

 

Didriksons_STICA_logo_v2.jpg

STICA Vi samarbeider med The Scandinavian Textile Initiative for Climate Action (STICA) for å redusere tekstilindustriens bidrag til den globale oppvarmingen. sustainablefashionacademy.org

 

Har du spørsmål? Kontakt oss nedenfor.

phone.png     mails.png     facebook.png