Vårt ansvar

Vi på Didriksons arbetar för att ta vårt ansvar. Genom långsiktighet och god kommunikation i vår arbetsprocess strävar vi efter en hållbar utveckling.

Didriksons verksamhet skall bedrivas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Vi har ett ansvar gentemot alla som köper eller tillverkar våra produkter. Därför samarbetar vi med våra kunder och producenter för att utveckla en långsiktig hållbar social-, miljö- och produktstandard.

Att respektera mänskliga rättigheter och miljö är en del av vårt ansvar, samt att agera ansvarsfullt i våra affärsrelationer. Vi ser vår uppförandekod som ett verktyg för förbättring inom sociala frågor och inom området för miljö finns fokus på bl.a. vattenrelaterade frågor, samt substitution av farliga kemikalier. Grunden till våra krav och verktyg är olika lagar och regler, som till exempel REACH inom kemikalieområdet. Arbetet med att nå våra kortsiktiga och långsiktiga mål är under ständig förbättring och återfinns i vår egen verksamhet, i våra produkter och hos våra leverantörer.

Didriksons äger inga egna fabriker, utan all tillverkning sker hos externa producenter i Europa och Asien. Samtliga är utvalda av Didriksons och uppfyller vår kravspecifikation.

ÅTGÄRDER OCH ÅTAGANDEN

Barn

Uppförandekod

Vår uppförandekod är baserad på ILO:s kärnkonventioner om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet, samt FN:s konvention om barns rättigheter. Frågor som regleras av kraven gäller bl.a. arbetsmiljö, arbetstider, löner, barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, human behandling, brandsäkerhet samt nationella lagar. Kraven baseras på riktiga anställningsavtal.

Alla producenter måste skriva på uppförandekoden och därmed förbinda sig att efterleva kraven

 

Didriksons china office

Representationskontor

Sedan 2010 har Didriksons ett representationskontor i Kina. De anställda på kontoret underlättar kommunikationen och arbetet med våra leverantörer, avseende bl.a. arbetsförhållanden, miljöarbete samt kvalitetsnivåer. Uppföljningen av kraven i vår uppförandekod utförs av det egna kontoret i Kina när det gäller Asien och av kontoret i Borås när det gäller Europa.

Functionall

Produktutveckling

När en ny produkt skapas analyseras produkten och dess funktion. På så sätt kan vi lättare styra produktionen mot t.ex. medvetna materialval. Vi tar hänsyn till möjliga miljöförbättrande åtgärder och strävar efter att använda mindre miljöbelastande material, och har sedan en tid tillbaka fluorkarbonfria vattenavvisande impregneringar på samtliga produkter där vattenavvisning behövs. Äkta päls, läder eller dun förekommer inte i våra produkter.

Extend Size

Hållbara produkter

För att öka livslängden på våra plagg arbetar vi för hållbara kvalitéer och lösningar som överensstämmer med plaggets användningsområde. På barnkollektionen får plaggen ökad livslängd tack vare slitstyrka i kombination med vårt eget system Extend Size. Systemet innebär att om en särskild invändig söm lossas kan ärmar och ben förlängas ungefär en storlek, vilket betyder att plagget normalt kan växa i samma takt som barnet och räcker i de flesta fall i storlek under en hel säsong. Rätt skötsel leder till ökad livslängd av plagget samt minskar energi-, vatten- och tvättmedelsåtgången som krävs vid tvätt.

sustainability_stwi_logotype.gif

SWEDEN TEXTILE WATER INITIATIVE, STWI

Sedan 2010 är vi medlemmar i STWI, ett projekt mellan Stockholm International Water Institute (SIWI) och en grupp svenska textil- och läderföretag, med gemensam målsättning kring hållbart vattenanvändande i produktion i textila tillverkningsprocesser. Läs mer på www.swedishwaterhouse.se/en/STWI/

sustainability_kemikaligruppen_logotype.gif

KEMIKALIEGRUPPEN SWEREA

För att säkerställa kunskap kring kemikaliekrav inom textilbranschen är vi medlemmar i Kemikaligruppen inom Swerea. Kemikaliegruppen har till uppgift att informera medlemsföretagen om aktuella kemi- och miljörelaterade frågor inklusive lagkrav. Läs mer på www.kemikaliegruppen.se

sustainability_csr_logotype.gif

CSR VÄSTSVERIGE

Vi är medlemmar i CSR Västsverige, vars verksamhet riktar sig till företag, idéburna verksamheter samt offentlig förvaltning, och är ett värdefullt forum för gränsöverskridande arbete. Läs mer på www.csrvastsverige.se

sustainability_interns.jpg

PRAKTIKANTER

Vi tar regelbundet emot praktikelever i blandade åldrar och utbildningar. Syftet med en praktikperiod är att ge elever erfarenheter från arbetslivet, samt ge oss möjlighet att ta del av elevernas kunskap och arbeta för en god relation mellan oss som företag och skolvärlden.